Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna Olsztyn Al.Piłsudskiego 42

Lokalizacja

województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Powiat m. Olsztyn
gmina: M. Olsztyn
miejscowość: Olsztyn

Informacje

Typ szkoły / placówki: Zasadnicza szkoła zawodowa
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna Olsztyn Al.Piłsudskiego 42
Al.Piłsudskiego 42
10-450 Olsztyn
Poczta: Olsztyn
telefon: 0895335280
fax: 0895335280
strona internetowa: www.republika.pl/sosw_olsztyn/

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna Olsztyn Al.Piłsudskiego 42 (Olsztyn), jest to Zasadnicza szkoła zawodowa.

Statystyka

Liczba uczniów: 101
Liczba oddziałów: 9
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 1
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat:
gmina: